ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH 2.0

  ANIMATOR CZASU WOLNEGO - RADOM (28 marca 2020 r.)

  Termin zgłoszeń upływa w dniu 20.03.2020 r.


  1. DANE PERSONALNE UCZESTNIKA WARSZTATÓW

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Eventowa ALTERNATYWA Mirosław Pietrzak ul. Chałubińskiego 8/55, 39-300 Mielec NIP: 817-119-50-78 REGON: 180575850

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rozmów będących przedmiotem kontaktu

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem kontaktu

   
  © 2019 ALTERNATYWA EDU